Kontakt

Česká republika - FAST ČR, a.s.
Slovensko - FAST PLUS, a.s.

 

 

V prípade zájmu o spoluprácu nás môžete kontaktovať ktorýkoľvek pracovný deň: Po-Pá od 8.30 do 17.00 na uvedených telefónnych číslach.
 

 

FAST ČR, a. s.
U Sanitasu 1621
Říčany u Prahy 251 01
tel.: +420/323 204 000
fax: +420/323 204 110
servis: +420/323 204 120
e-mail: info@gant-time.cz

 
 

Website www.gant-time.cz

FAST PLUS, a.s.
Vlčie Hrdlo 90
821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 35712783

DIČ: 2020227616
IČ DPH: SK2020227616
 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sa, Vložka číslo: 7227/B
 

tel.: +421/02 49105841-2
servis: +421/02 49105854
email:info@gant-time.sk

 

Website www.gant-time.sk